Autogiro

Om du vill betala din avgift via autogiro kontaktar du vår ekonomiska förvaltare MBF så hjälper de dig.

Belysning

Byte av trasiga lampor i ytterbelysning och i trapphus hjälps vi åt med, så har en lampa slocknat kontaktar du styrelsen.

El

Om du saknar el i lägenheten kontollerar du först om det är en säkring/propp som gått i din egen el-central som finns i hallen.

Om det inte är säkringen/proppen som är fel kollar du på Ellevio’s avbrottsinformation (det är fd Fortum) om avbrottet berör fler än vårt hus.

Om det inte finns information om avbrottet på Ellevios hemsida och du kan se att husen runtomkring har el så kontaktar du styrelsen.

Gräsmattor/trädgård

Gräsytan utanför 83’an-87’an och baksidan ner till vår grillplats tillhör vår fastighet så gräsklippning och blomsterrabatter m.m. sköts gemensamt. Har du synpunkter på detta kan du kontakta styrelsen. Gräsplätten vid 79’an-81’an är kommunal mark så gräsklippningen här sköts av stadsdelsförvaltningen.

Lås och nycklar

Är det fel på kodlåset vid porten kontaktar du styrelsen. Vid elavbrott slutar kodlåset fungera, använd då lägenhetsnyckeln för att komma in i trapphuset.

Vill du göra extrakopior på dina nycklar så kontaktar du styrelsen som skriver en rekvisition som du tar med dig till Punctum Lås & Larm i Sundbyberg (fd. Sundbybergs låsservice).

Om du behöver en låssmed för att du låst dig ute googlar du ”låssmed” och väljer en som verkar pålitlig. Håll utkik efter om firman är medlemmar i Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) och om de är uppfyller rekommendationer från Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF). Du kan söka efter företag som är medlemmar i SLR här.

Matavfallspåsar

Matavfallspåsar finns att hämta i tvättstugan. Om de är på väg att ta slut: meddela styrelsen så beställer vi fler från Stockholm Vatten och Avfall.
Du kan även hämta matavfallspåsar på Bromma återvinningscentral (på insidan av planket finns en hållare, ganska nära elektronikåtervinningen).

TV / Bredband / Telefon

Problem med bredbandet felanmäls direkt till vår bredbandsleverantör ComHem. Aktuell driftstatus för bredbandet finns på ComHem.se.

Problem med TV-mottagningen kan bero på problem hos Terracom som levererar grundutbudet för TVn. Driftinformation och felanmälan hittar du på terracom.se.
Är det problem med andra kanaler än grundutbudet vänder du dig till ComHem (se ovan).

Problem med hemtelefoni felanmäler du direkt till din telefonileverantör.

Tvättstugan

Om det är fel på någon maskin i tvättstugan kontaktar du styrelsen.

Skadedjur

Vi har en skadedjursförsäkring hos Anticimex, kontakta styrelsen för att anmäla skadedjursproblem som t.ex. getingbon eller råttor.

Sophämtning

Våra vanliga hushållssopor hämtas på måndagar och torsdagar. Om det är knökfullt i alla tre skåpen för hushållsavfall har hämtningen antagligen uteblivit. Kontakta styrelsen så reklamerar vi.

Tänk på att vi har tre sopskåp som alla funkar precis lika bra, du kan alltså öppna nästa skåp om det första är fullt.

Matavfallet töms också två gånger i vecka, på tisdagar och fredagar. Om det är knökfullt, kontakta styrelsen så får vi se över om det blivit hämtat enligt schema och annars reklamera hämtningen.

Snöröjning

Snöröjningen på gångvägen närmast huset (inkl. trappan vid port 81 och vid sopskåpen) sköts gemensamt. Kontakta styrelsen om du har synpunkter på snöröjningen på gångvägen.

Vid undermålig snöröjning på gatan eller på trottoarerna utanför fastigheten: felanmäl till Trafikkontoret, Stockholms stad, stockholm.se/felanmal eller ring deras driftcentral på TrafikStockholm, tel 08-651 00 00 (öppet dygnet runt, året runt).
Du kan även felanmäla snöröjning och annat som Trafikkontoret ansvarar för via appen ”Tyck till” som finns i App Store och Google play.

Störningar

Om du störs av en granne på något sätt kontaktar du i första hand själv din granne. Försök att reda ut tillsammans och håll en dialog med varandra. Om du inte får något gehör för dina synpunkter trots att du försökt upprepade gånger och du upplever att du störs ofta eller länge så kontaktar du styrelsen.

Vatten

Om det inte kommer något vatten alls i kranen eller om vattnet är missfärgat: Kolla driftstatus på stockholmvatten.se och felanmäl sedan direkt till dem. Stockholm Vattens driftcentral är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Saknar du varmvatten men har fortfarande kallvatten: kontakta styrelsen.

Övrigt

Kontakta styrelsen: Kontakt@brflejonet7.se