Att bo i bostadsrätt

Att äga en bostadsrätt innebär inte att äga en lägenhet. Det innebär att man, genom sitt medlemskap i bostadsrättsföreningen, tillsammans med sina grannar – övriga medlemmar – äger hela fastigheten, det vill säga samtliga lägenheter och gemensamhetsutrymmen samt utemiljön.

Att bo i bostadsrätt innebär att man är sin egen hyresvärd, man har delat ansvar för ekonomi, skötsel, omsorg och trivsel. Medlemmarna väljer en styrelse som löpande organiserar och ansvarar för detta.

Detta innebär att ju mer vi fixar själva desto lägre blir kostnaden. Vi har därför alla ett intresse av att varje medlem bidrar till att fastigheten förvaltas och sköts på bästa sätt. Det håller också månadsavgiften nere och främjar värdet på bostadsrätten.

Ekonomisk förvaltning

Föreningen anlitar MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning som ekonomisk förvaltare.
Frågor som rör autogiro, aviseringen av månadsavgifter m.m. besvaras av MBF:s kundtjänst.
E-post: info@mbf.se
Telefon: 021-40 33 00 (telefontider, se mbf.se)

Underhåll – Fastighetsskötsel

Någon fastighetsskötare har vi inte anlitat utan vi har valt att anlita olika entreprenörer för underhåll av bergvärmeanläggningen och tvättmaskinerna, trappstädning mm. Snöskottning, sandning samt gräsklippning gör vi själva. Vi har gemensamma städdagar två gånger per år då vi städar våra gemensamma ytor.

Lokalvård

Maries puts & städ sköter städningen av trapphusen.
De städar 1 gång i veckan under vintertid, oktober – mars, och var 14:e dag under sommartid, april – september.

Har du synpunkter på städningen av trapphusen kontaktar du styrelsen.