Fastigheten

Vår fastighet, Stopet 7, byggdes 1940 och från början hyrdes lägenheterna ut som hyresrätter. Föreningen köpte fastigheten 1 juli 2004. Huset inrymmer 34 lägenheter och 1 uthyrningslokal. 26 lägenheter är 2:or och 8 lägenheter är 3:or. Till samtliga lägenheter hör ett källarföråd. Den sammanlagda boytan uppgår till 1706 m².

Postadress för Brf Lejonet 7 är:

Brf Lejonet 7, Stopvägen 87, 168 36 Bromma.

Medlemskap

Medlem i föreningen är den som äger bostadsrätt i fastigheten. Varje lägenhet motsvarar ett medlemskap och har en röst vid föreningsstämma. Se vidare i föreningens stadgar.

Månadsavgifter

Frågor som rör autogiro, aviseringen av månadsavgifter m.m. besvaras av vår ekonomiska förvaltare, MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning.

Styrelse

Den årliga föreningsstämman utser en styrelse som på uppdrag av föreningen ansvarar för ekonomin, fastighetens skötsel och underhåll samt övriga angelägenheter i föreningens intresse.

Styrelse 2017

Ledamöter:

  • Dennis Whalberg
  • Evelina Kogsta
  • Gustav Otterheim

Suppleant:

  • Ewa nordgaard
  • Anette Ek

Stadgar

I föreningens stadgar regleras allt som rör medlemmarnas relation till föreningen, dess skötsel, ekonomi och styrning. Föreningens stadgar hittar du här.

Organisationsnummer

Föreningens organisationsnummer är: 769608-5807.

Årsredovisningar

Här kan du hitta våra senaste årsredovisningar.